Św. Józef, przewodnik do życia wewnętrznego

MIŁOŚĆ KRZYŻA
pierwszą część: Krzyż bronią
wszystkich naśladowców CHRYSTUSA

MIŁOŚĆ KRZYŻA
Grupy osób towarzyszących JEZUSOWI na trzech
odcinkach Drogi Krzyżowej

Krzyż w życiu JEZUSA
Narodziny i Dzieciństwo, który wygłosi

ADWENT – OCZEKIWANIE
Jak dobrze przeżyć Adwent – impulsy

Zwycięstwo pod Wiedniem

Maryja, Silna Niewiasta

Święty Archanioł Michał

BOŻY bojownik o wiarę

Miecz św. Michała Archanioła

prezentacja z obrazami siedmiu sanktuariów św. Michała

Posłannictwo Dzieła Świętych Aniołów Kościele